Log på

Indtast CPR-nr. og adgangskode

Log in Form

Er det første gang du skal tilgå din side, skal du taste dit CPR-nummer, men ikke angive adgangskode.

Hvis du oplever problemer eller har glemt din kode, så skal du kontakte klinikken:

Mavespecialisten v/speciallæge Anne Birgitte Haaber
Jægersborg Allé 16
2920 Charlottenlund
tlf.: 72136000